ปี 2564

สจล.พาไปเดินชม “KMITL Walking Street of Art” ถนนสายศิลปะ และพื้นที่สร้างสรรค์ ของชาว สจล

https://ita.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/10000000_215732236628383_6132455583547388241_n.mp4    จากโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ต่อต้านยาเสพติด และ ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่ได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. จัดพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรม “KMITL Walking Street …

สจล.พาไปเดินชม “KMITL Walking Street of Art” ถนนสายศิลปะ และพื้นที่สร้างสรรค์ ของชาว สจล อ่านเพิ่มเติม »

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร สุจริตและโปร่งใสคือหัวใจขององค์กร

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร สุจริตและโปร่งใสคือหัวใจขององค์กร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมต่อต้านการทุจริต โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒. คณะกรรมการฯ นำผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ร่วมทบทวนและจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำหน่วยงาน และปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม …

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร สุจริตและโปร่งใสคือหัวใจขององค์กร อ่านเพิ่มเติม »

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ร่วมต่อต้านการทุจริต

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ร่วมต่อต้านการทุจริต ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอรัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรและความโปร่งใส( 1 มีนาคม 2564 ) #KMITL …

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ร่วมต่อต้านการทุจริต อ่านเพิ่มเติม »

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมใจ สร้างองค์กร “โปร่งใสและซื่อตรง”     เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการประชุมบุคลากร …

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น อ่านเพิ่มเติม »

สจล.ประกาศเจตจำนง ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร

สจล.ประกาศเจตจำนง ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร  เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสถาบัน พร้อมทั้งมีกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน โดยมีศาสตราจารย์ …

สจล.ประกาศเจตจำนง ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร อ่านเพิ่มเติม »

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับส่วนงานวิชาการ (คณะวิทยาศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้จัดการประชุม ITA ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 …

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อ่านเพิ่มเติม »

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกาศเจตจำนง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกาศเจตจำนง ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ : เพื่อการเสริมสร้างการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

Scroll to Top