วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประกาศเจตจำนง

 “ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร”

 
Scroll to Top