กิจกรรม

สจล. งดรับ ของขวัญ ของกำนัล ในโอกาสปีใหม่และโอกาสอื่นใด

สจล. งดรับ ของขวัญ ของกำนัล ในโอกาสปีใหม่และโอกาสอื่นใด    ในโอกาสปีใหม่นี้ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากร ทุกคน ขอขอบคุณท่านในความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ สจล. มาโดยตลอด เรามุ่งเน้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส …

สจล. งดรับ ของขวัญ ของกำนัล ในโอกาสปีใหม่และโอกาสอื่นใด อ่านเพิ่มเติม »

โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง” (วทน.) รุ่นที่ 1

โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง” (วทน.) รุ่นที่ 1      เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี …

โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง” (วทน.) รุ่นที่ 1 อ่านเพิ่มเติม »

โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2565 และ วันที่ 25 …

โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อ่านเพิ่มเติม »

โครงการอบรม เรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณในอาจารย์

โครงการอบรม เรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณในอาจารย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ …

โครงการอบรม เรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณในอาจารย์ อ่านเพิ่มเติม »

สจล.ประกาศเจตจำนง ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร

สจล.ประกาศเจตจำนง ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ …

สจล.ประกาศเจตจำนง ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร อ่านเพิ่มเติม »

สจล.พาไปเดินชม “KMITL Walking Street of Art” ถนนสายศิลปะ และพื้นที่สร้างสรรค์ ของชาว สจล

https://ita.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/10000000_215732236628383_6132455583547388241_n.mp4    จากโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ต่อต้านยาเสพติด และ ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่ได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. จัดพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรม “KMITL Walking Street …

สจล.พาไปเดินชม “KMITL Walking Street of Art” ถนนสายศิลปะ และพื้นที่สร้างสรรค์ ของชาว สจล อ่านเพิ่มเติม »

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร สุจริตและโปร่งใสคือหัวใจขององค์กร

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร สุจริตและโปร่งใสคือหัวใจขององค์กร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมต่อต้านการทุจริต โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒. คณะกรรมการฯ นำผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ร่วมทบทวนและจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำหน่วยงาน และปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม …

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร สุจริตและโปร่งใสคือหัวใจขององค์กร อ่านเพิ่มเติม »

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ร่วมต่อต้านการทุจริต

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ร่วมต่อต้านการทุจริต ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอรัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรและความโปร่งใส( 1 มีนาคม 2564 ) #KMITL …

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ร่วมต่อต้านการทุจริต อ่านเพิ่มเติม »

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมใจ สร้างองค์กร “โปร่งใสและซื่อตรง”     เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการประชุมบุคลากร …

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น อ่านเพิ่มเติม »

สจล.ประกาศเจตจำนง ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร

สจล.ประกาศเจตจำนง ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร  เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสถาบัน พร้อมทั้งมีกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน โดยมีศาสตราจารย์ …

สจล.ประกาศเจตจำนง ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร อ่านเพิ่มเติม »

Scroll to Top