กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและอบรมหลักสูตรชินนสามาธิ

   เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 สถาบัน จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและอบรมหลักสูตรชินนสามาธิ ขึ้น โดย KMITL Lifelong Learning Center รศ.ดร.จรสวรรณ โกยวานิช รักษาการแทนผู้อำนวยการ KMITL Lifelong Learning Center เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก : 1. พล.ต.ต.นพ.สมชัย วุฒิณรงค์ตระกูล 2. อาจารย์ มาลี ตั้งประยูรเลิศ ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 10 วัดผ่องพลอยวิริยาราม มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ชินนสาสมาธิ เพื่อชนะใจตนเอง ให้ทุกคนได้รู้จักการทำสมาธิแบบง่ายๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Scroll to Top