พิธีมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร “KMITL - ITA AWARD 2022”

ผู้บริหารและบุคลกรเข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​ และ
🌟พิธีมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร “KMITL – ITA AWARD 2022”
👉ในวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ห้องประชุม ชั้น 7อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ดูเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

Scroll to Top