สจล. งดรับ ของขวัญ ของกำนัล ในโอกาสปีใหม่และโอกาสอื่นใด

   ในโอกาสปีใหม่นี้ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากร ทุกคน ขอขอบคุณท่านในความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ สจล. มาโดยตลอด เรามุ่งเน้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ

Scroll to Top