ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์: โต้คลื่นหยุดชะงักด้วยการสร้าง Open Government และ Digital Government

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์: โต้คลื่นหยุดชะงักด้วยการสร้าง Open Government และ Digital Government

การบรรยายพิเศษในหัวข้อโต้กระแสคลื่นการหยุดยั้งด้วยการสร้างรัฐบาลที่เปิดกว้างและการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลดิจิทัล การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 2563 (Kickoff ITA 2020) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ห้องแสดงสินค้าและการประชุม